Responsive image

Voor Wie

Voor alle mensen die op zoek zijn naar hun eigen vermogens om met de problemen zowel lichamelijk als geestelijk om te gaan. Elk mens heeft een ziel en elke ziel heeft een plan. Onze persoonlijkheid wil dit plan van de ziel nog weleens dwars bomen. De kunst van het leven vind ik, dat de persoonlijkheid en de ziel een eenheid vormen en één zijn met het geheel. In de reguliere medische gezondheidszorg is men bezig met het fysieke lichaam en erkent men niet het belang van het mentale, het emotie en het etherisch-fysieke lichaam. In de antroposofische, oosterse en kwantum geneeswijze werkt men hier wel mee. Problemen in het emotie lichaam zijn veelal de oorzaak van de problemen in het etherisch-fysieke lichaam. Wanneer de problemen in het emotielichaam niet aangepakt worden, kan dit de oorzaak zijn dat iemand niet herstelt of dat de problemen terugkomen al dan niet in een andere vorm.
De begeleiding kan een belangrijke aanvulling zijn bij een reguliere behandeling. Het bevordert het herstel of ondersteunt het proces van de hulpvrager. Hierbij vind ik van belang dat de hulpvrager de regie in eigen hand houdt, zelf de verantwoordelijkheid neemt en beslist, zodat datgene kan gebeuren dat de hulpvrager diep van binnen wil. Ik beschouw me zelf als een schakel in het proces van de hulpvrager. Het kan gaan om fysieke problemen, chronische ziekten, ernstige ziekten en psychische problemen of daar waar het herstel niet wil vlotten.