Responsive image

De vergoeding

Vanaf 1 januari 2020 ben ik niet BTW plichtig en is het tarief € 60,--voor een begeleiding. Vanaf 1 januari 2023 ben ik niet meer aangesloten bij alternatieve geneeswijze omdat ik aan hun voorwaarden niet wil voldoen en mijn eigen weg wil bewandelen voor kwaliteitsverbetering. Voor mensen met een netto-inkomen beneden de € 1.500 mogen € 30,-- betalen, mocht ook dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan kunnen we naar andere betaalvormen zoeken.
Kamer van Koophandel 61330981
AGB code praktijk 90009791
AGB code hulpverlener 90030836