Responsive image

Mijn uitgangspunten

 • Het belang van aanraken voor het leven. Als een baby niet aangeraakt wordt gaat het dood. In de dierenwereld is dit ook te zien bij de geboorte van het dier wanneer het schoongelikt wordt.
 • Als ik de ander liefdevol aanraak en ik laat dat bij mezelf toe dan raak ik mezelf ook liefdevol aan.
 • Het kusje(een liefde volle aanraking) van de moeder is een bevestiging dat er iets aan de hand is en het begin van het herstel van het letsel. Wanneer ik me afgesloten heb van een pijnlijke plek of lichaamsdeel zal het moeilijk herstellen. Wanneer ik d.m.v. aanraken weer contact maak met de plek kan het herstel beginnen, het zelf helend vermogen wordt aangesproken.
 • De mens heeft een ziel, een fysiek, etherisch, gevoels en mentaal lichaam
 • De wetten van de esoterische geneeswijze.
 • Alle ziekte is een gevolg van een geremd ziele-leven.
 • Een begeleiding bij de Aanraking is geen vervanging van de reguliere geneeskunst. Het is er een ondersteuning van, die naast het fysieke lichaam aangrijpt op het etherisch, emotionele en mentale lichaam en op zielsniveau.
 • De mens is naast een fysiek wezen ook als een energetisch wezen te beschouwen
 • Zo boven zo beneden
 • Het chakrasysteem en de meridianen zijn terug te vinden in het lichaam en hebben een relatie met de planeten en de tekens van de dierenriem. Bij mij gevormd door de antroposofie, meridiaantherapie van Christel Heidemann, het werk van Alice Bailey, het boek van Ruediger Dahlke Ziekte als een Symbool, waarin hij vanuit de kwantum geneeswijze een energetische, kosmische relatie met ziektes en de ziel legt en de zielsgerichte astrologie van Alan Oken.
 • Dieren zijn een verdere ontwikkeling van de mens in een specifiek kwaliteit. Door de dieren liefdevol aan te raken kunnen ze net als het kind tot volle wasdom komen
 • In je levensproces vind ik het van belang dat je verantwoordelijkheid neemt voor hetgeen er aan de hand is en dat alleen jouw ziel weet welke stap voor jou van belang is. Je contact met je fysiek-etherische, emotie en mentale lichaam is hierbij van essentieel belang. De aanraking kan de fundamentele schakel zijn voor het herstel.
 • De mens heeft een groot herstellend vermogen. Dit herstellend vermogen optimaliseren is mijn doel. Mocht er geen herstel mogelijk zijn dan kan ik ondersteunen datgene wat in het belang is van jou.
 • De uitspraak van Hippocrates: het is veel belangrijker te weten welke persoon de ziekte heeft, dan welke ziekte de persoon heeft.