Dit bevindt zich in een beginstadium.

Al heel lang is er een diep verlangen in mij om met de liefde van en voor dieren, die dicht bij ons staan te werken in therapeutische zin. Het aanraken van de koe, het paard, de ezel, de geit, het schaap, de kat, de hond en de kip kan ons helpen. Het zijn allemaal dieren die verborgen zitten in de dierenriem en die volgens de oosterse en antroposofische geneeswijze energetisch gezien, een relatie hebben met de energieën van de organen van de mens. Sinds kort woon ik op een historische plek in de Kolonie van Frederiksoord, waarin de paupers 200 jaar geleden in Nederland een nieuw bestaan konden opbouwen. Zij kregen een boerderijtje, een koe en een schaap en een stukje land waardoor ze in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Het was het begin van de moderne verzorgingsstaat. Op deze plek wil ik hier graag een nieuwe dimensie aan toe voegen. Namelijk hoe deze dieren door ze liefdevol aan te raken een bijdrage kunnen leveren aan onze gezondheid. Er loopt een ezel, een geit, schapen kippen, een haan en poezen rond de yurt. Door de dieren liefdevol in vrijheid aan te raken komen de dieren net als bij de mens steeds meer in hun kracht te staan en kunnen deze krachten in de mens versterkt worden. Deze wisselwerking tussen mens en dier is reeds lang bekend. De gunstige invloed van het paard op de mens, al dan niet autistisch of anders gehandicapt, kan menigeen je iets over vertellen. Reeds knuffelen heeft een gunstige invloed. Aanraken in vrijheid, liefdevol waarbij je het dier diep van binnen bij jezelf toelaat kan nog veel verder gaan. V ooral als je weet dat als je de ander liefdevol aanraakt, je jezelf diep van binnen liefdevol aanraakt.